undefined

1. Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti ONKEL family s.r.o. , se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 06504795, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102474 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo
 • adresa

Jméno, příjmení, název společnosti, IČ, telefonní číslo, e-mail, adresa je nutné zpracovat za účelem realizace objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

Sběr ostatních informací

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Souhlas

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@zdravybatoh.cz, ONKEL family s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Zpracovatelé

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Poskytovatel služby GoPay
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše práva

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
 • Poskytování personalizovaného obsahu reklamní
 • Zlepšení našich stránek
 • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
 • Kontakt prostřednictvím e-mailu
 • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Remarketing

Provozovatel webových stránek využívá na svých webových stránkách funkci remarketing služby GoogleAdWords (dále jen „remarketing“). Remarketing umožňuje provozovateli webových stránek opětovně oslovit návštěvníky svých webových stránek,, kteří dříve svou návštěvou projevili zájem o jeho služby. Po příchodu na webové stránky je návštěvník označen a anonymně zařa zen do seznamu cílového publika. Toto označení je zajištěno skrze soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které identifikují prohlížeč návštěvníka a tomu přiřadí určité chování (např. co je v daném prohlížeči vyhledáváno, jaké stránky jsou navštěvovány apod.)) Soubory cookie nejsou přímo vázány na jméno ani e - ­mailovou adresu návštěvníka.. Jejich platnost je časově omezena, opakovanou návštěvou se však platnost prodlužuje.Pro účely funkce remarketing jsou shromažďovány údaje uživatelů, kteří navštívili webové stránky provozovatele, v souladu s podmínkami inzerce společnosti Google (dostupná zde: https:://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?rd=1) a zákona č. 101//22000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují pro tento účel reklamu webových stránek provozovatele na různých webových stránkách, a to využíváním souborů cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele.

Návštěvníci webových stránek se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google (dostupné zde: www.google.cz/ads/preferences)

 

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení .

7. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.